ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - แนะม็อบราษฎร “สันติวิธีต้องมุ่งเอาชนะใจคน” - Short Clip
Mar 5, 2021 14:04

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

การเกิดข้อถกเถียงว่าตำรวจกับม็อบใครเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนกัน ระหว่างการชุมนุมหน้าบ้านพักพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่ภายในค่าย พล.ร.1 รอ.ของม็อบราษฎรเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้ รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องออกมาพูดถึงหลักการสำคัญของแนวทางการใช้สันติวิธีในการเคลื่อนไหวว่าจะต้องถูกออกแบบให้สามารถเอาชนะใจคนได้ ต้องทำให้คนที่ไม่สนใจปัญหาหรือไม่เลือกข้างเห็นด้วย รวมไปถึงสามารถชนะใจของฝ่ายตรงกันข้ามได้ด้วยยิ่งดี ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นควรจะต้องมีการทบทวนVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog