ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ผลเสียเรียนออนไลน์ ทักษะวิชาชีพ..หายไป! - Short Clip
Jan 27, 2021 09:11

'อ.เจษฎา' สะท้อนผลเสียการเรียนออนไลน์ กระทบ 'ทักษะ' ของนักศึกษาในวิชาชีพ เรียนแพทย์..เรียนออนไลน์ได้หรือ?Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog