ไม่พบผลการค้นหา
ชาวนาเชียงใหม่โอดราคาข้าวตก
Nov 17, 2017 11:29

ชาวนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้องรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เหลือเพียงไม่ถึงกิโลกรัมละ 5 บาท แต่ราคาทุนต้องขายไม่ต่ำกว่า 8 บาท โดยโรงสีและท่าข้าวอ้างผลผลิตไม่ได้คุณภาพ