ไม่พบผลการค้นหา
มั่นใจปีนี้ ไทยส่งออกข้าวเกินเป้า 11 ล้านตัน
Nov 17, 2017 11:29

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินการส่งออกข้าวของไทยปีนี้ เกินเป้า อยู่ที่ 11 ล้านตัน ขณะที่ราคาหอมมะลิส่งออก ปรับตัวดีขึ้น