ไม่พบผลการค้นหา
รัฐผุดโครงการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 'ดิจิทัล ไอดี'
Nov 14, 2017 11:54

คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งสร้างความเข้าใจผู้ให้บริการ ก่อนสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า มีแผนจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแพลตฟอร์มรองรับการเชื่อมต่อ 'ดิจิทัลไอดี' หรือ การยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลจากผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Relying Party กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการยืนยันตัวตนของแต่ละภาคส่วนเชื่อมโยงกัน เป็นพื้นฐานการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษา คณะกรรมการการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการที่ใช้วิธีการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ กระจายอยู่ทั่วไป การทำให้การบริการต่างๆ ที่ต้องยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำทีเดียว ใช้ได้ทั่วกัน ผ่าน 'ดิจิทัล ไอดี' จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  

โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดสัมมนาเรื่อง "National Digital ID Infrastructure" ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ทั้งในเรื่องการรักษาความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล และประเด็นด้านกฎหมาย