ไม่พบผลการค้นหา
"ยาเสน่ห์คือความรักความจริงใจ ไม่ใช่น้ำตาพะยูน" ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Aug 20, 2019 08:03

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเล เล่าตำนาน 'น้ำตาพะยูน มหาเสน่ห์' ความเชื่อผิดๆ ที่คนบางกลุ่มหลงเชื่อ พร้อมฉายภาพสถานการณ์พะยูนไทยและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับสัตว์สงวนแห่งท้อง ทะเล