ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up Thailand - ห่วงไวรัสกลายพันธุ์ ผลพวงฉีดวัคซีนช้า เปิดประเทศช้าตามไปด้วย - Short Clip
Apr 20, 2021 05:42

 'หมอชลน่าน' ห่วงไวรัสกลายพันธุ์ ผลพวงฉีดวัคซีนล่าช้า เปิดประเทศช้าตามไปด้วย จี้รัฐจัดเตรียมให้พร้อม อย่าให้แต่อภิสิทธิ์ชนVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog