ไม่พบผลการค้นหา
อีสานมุมใหม่ คำบอกเล่าจากนักเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น
Dec 30, 2018 02:38

เศรษฐกิจอีสานในปัจจุบันมีภาพที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างยังคงอยู่ ‘วอยซ์ ออนไลน์’ คุยกับ 2 นักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ‘ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม’ และ ‘ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา’ เพื่อฉายภาพเศรษฐกิจอีสานในมุมใหม่ พร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายที่นักวิชาการในพื้นที่สะท้อนถึง

อ่านต่อ: https://voicetv.co.th/read/6caKMaKH5