ไม่พบผลการค้นหา
'วัดโบราณ-เมืองบาดาล' แห่ง 'เขื่อนป่าสักฯ' แลนด์มาร์กจากความแห้งแล้ง
Aug 20, 2019 08:19

ซากปรักหักพังของวัดหนองบัวใหญ่ที่โผล่ขึ้นจากน้ำ กำลังกลายเป็นที่สนใจของผู้คน หลังภัยแล้งคุกคามเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์