ไม่พบผลการค้นหา
หมดเงินเยียวยา ปชช.บอกว่าจำต้อง "กินประหยัด"
Jul 27, 2020 08:45

แม้ศบค.จะคลายล็อกในบางจุดเปิดให้กิจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้แล้ว แต่ประชาชนยังเดือดร้อนหนักจากเศรษฐกิจที่ไม่กลับมา ขณะเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สิ้นสุดโครงการแล้ว อนาคตได้แต่หวังว่าจะมี 'คนเก่งจริง' มาแก้ปัญหาบริหารบ้านเมือง

อ่านต่อ : https://www.voicetv.co.th/read/hbwZ8SIyk