ไม่พบผลการค้นหา
‘มิวเซียม ออฟ กีรติ’ อนุสรณ์สถานของความรักที่ตั้งคำถามกับความจริง
Nov 28, 2017 04:43

จะเป็นอย่างไร หากตัวละครในนวนิยายเรื่อง ‘ข้างหลังภาพ’ ของศรีบูรพา มีชีวิตขึ้นมาจริง และ ‘นพพร’ ยังคงระลึกถึงรักครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับ ‘หม่อมราชวงศ์กีรติ’ จนสร้าง ‘มิวเซียม ออฟ กีรติ’ มาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ

อ่าน: https://voicetv.co.th/read/SkFdeJDeM