ไม่พบผลการค้นหา
สุมหัวคิด - 'ประชาธิปไตย' คือรากฐานสร้างรัฐสวัสดิการ ประชาชนควรมีสวัสดิการถ้วนหน้าทุกด้าน - FULL EP.
Jun 11, 2020 14:00

รายการ สุมหัวคิด ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

“เค้าโครงเศรษฐกิจ”ของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี 2475 ถือเป็นรากฐานแนวคิด “รัฐสวัสดิการ” ที่ต้องการคนในสังคมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความยากลำบากของผู้อื่น ซึ่งการจะสร้างสวัสดิการให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างถ้วนหน้า สังคมจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง รวมทั้งจะต้องมีการเก็บภาษีที่เป็นธรรม


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog