ไม่พบผลการค้นหา
มองโลก มองไทย - ระบอบประชาธิปไตยถดถอยสู่ 'ไม่เสรี' - Short Clip
Mar 27, 2021 05:30

รายการ มองโลก มองไทย ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2564

ในรายงานปี 2021 ฟรีดอมเฮาส์ลดสถานะของไทยจาก “เสรีบางส่วน” ลงไปเป็น “ไม่เสรี” ทำให้ไทยกลายเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนที่ได้รับสถานะต่ำสุด ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกับสมาชิกรุ่นหลังของอาเซียน คือ เมียนมา บรูไน กัมพูชา เวียดนาม และลาว


Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog