ไม่พบผลการค้นหา
กรมชลประทาน เร่งช่วยเหลือพื้นที่ 5 จังหวัด เผชิญสถานการณ์ภัยแล้ง เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค-เครื่องสูบน้ำ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 เร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ซึ่งระบายมาเก็บกักไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิก่อนหน้านี้ แล้วทยอยเติมลงสู่แม่น้ำพรม-เชิญเพื่อเสริมน้ำดิบสำหรับผลิตประปาส่งให้ราษฎรอ. ภูเขียว อ. เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และอ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น ส่วนที่จ. ชัยภูมิ ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ทำนบดินชั่วคราว บ้านเมืองบัว ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสุวรรณภูมิได้รับรายงานว่า มีน้ำกักเก็บสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำไปผลิตน้ำประปาส่งให้ราษฎรในพื้นที่ต. เมืองบัวและเทศบาลต. เกษตรวิสัยอย่างเพียงพอจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้แน่นอน

ด้านนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ตามที่อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วนนั้น ขณะนี้เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม ด้วยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค 52 เครื่องและเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อีก 148 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 9 คัน รวมถึงเครื่องจักร-เครื่องมืออื่นๆ พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที สำหรับเขื่อนจุฬภรณ์ จ. ชัยภูมิปัจจุบันมีน้ำใช้การ 5.25 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 4.15% ของความจุอ่าง 

ขณะนี้ปิดการระบายชั่วคราว แต่วางแผนบริหารจัดการนำน้ำมาใช้เพื่อผลิตประปาเป็นระยะ เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่นต้องนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ จนเหลือน้ำใช้การเพียง -146.13 ล้านลบ.ม. คิดเป็น -7.90% ของความจุอ่าง ปัจจุบันระบายเพียงวันละ 500,000 ลบ.ม. ล่าสุดต้องผันน้ำจากเขื่อนลำปาว จ. กาฬสินธุ์ซึ่งมีน้ำในเกณฑ์ปกติ โดยมีน้ำใช้การ 1,037.04 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 52.38% ของความจุอ่างมาสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด