ไม่พบผลการค้นหา
นักวิจัยชาวจีนเปิดเผยว่า ไวรัส 'โควิด-19' สามารถแพร่กระจายได้ไกลกว่าที่สาธารณสุขทั่วโลกระบุถึง 2 เท่า หรือกว่า 4.5 เมตร รวมถึงลอยอยู่ในอากาศได้ยาวนานกว่า 30 นาที

SCMP รายงานว่า งานวิจัยชิ้นใหม่จากนักระบาดวิทยาของจีน ซึ่งทำการศึกษาภายใต้การดำเนินการของรัฐบาล พบว่าแท้จริงแล้ว ไวรัสโควิด-19 สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 30 นาที และแพร่กระจายไกลถึง 4.5 เมตร ซึ่งนั่นเป็นระยะทางที่ไกลกว่า 'ระยะปลอดภัย' ที่องค์กรด้านสาธารณสุขทั่วโลกได้ระบุไว้ราว 1-2 เมตร 

นักวิจัยยังพบด้วยว่าเชื้อไวรัสที่กระเด็นออกมาพร้อมกับฝอยละอองของสารคัดหลั่งของมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายวันบนพื้นผิวต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อได้มากขึ้นกว่าที่เคยเข้าใจกัน โดยความสามารถในการมีชีวิตอยู่ของเชื้อนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และประเภทของพื้นผิวนั้นๆ โดยในกรณีที่เชื้อตกอยู่บนพื้นผิวประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ ผ้า หรือแก้ว ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เชื้อจะสามารถมีอายุอยู่ได้นาน 2-3 วัน 

ลอยในอากาศนาน 30 นาที โดยเฉพาะในพื้นที่อากาศปิด

การศึกษานี้เกิดขึ้นจากการรวบรวมหลักฐานในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา เมื่อนาย A ผู้โดยสารเดินทางด้วยรถประจำทางแบบระยะไกลที่มีผู้โดยสารนั่งเต็มทั้ง 48 ที่นั่ง โดยเขานั่งอยู่ที่แถวรองสุดท้าย ช่วงเวลานั้นจีนยังไม่ได้ประกาศให้การระบาดเป็นการเตือนภัยระดับประเทศ นาย A จึงยังไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะเริ่มรู้สึกไม่สบายแล้วก็ตาม และแทบจะไม่มีใครบนรถที่สวมหน้ากากอนามัยเลย

จากภาพจะเห็นว่า ผู้แพร่เชื้อ (สีแดง) ส่งต่อเชื้อไปยังผู้รับเชื้อ (สีส้ม) ได้ไกล แม้ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กัน ส่วนอีกหนึ่งคน (สีชมพู) ติดเชื้อหลังจากคนแรก (สีแดง) ลงรถไปแล้ว 30 นาที

ทางการจีนได้รวบรวมเทปบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถประจำทางระยะไกล ซึ่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยนี้ และทำให้นักวิจัยได้ทราบถึงลักษณะการแพร่กระจายที่แปลกไปจากความรู้เดิม ซึ่งนักวิจัยชี้ว่า ในลักษณะยานพาหนะแบบอากาศปิดเช่นรถประจำทางคันนี้ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสามารถกระจายได้ไกลกว่าระยะปลอดภัยที่ทุกคนทราบกัน

เมื่อเชื้อไวรัสแพร่กระจายได้ไกลแล้ว ในสภาพอากาศปิด ไวรัสยังสามารถลอยวนอยู่ในอากาศภายในรถได้อย่างยาวนานขึ้น และยังคงอยู่แม้ว่าผู้แพร่เชื้อจะลงจากรถไปแล้วก็ตาม และเชื้อไวรัสนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 5 วันในอุจจาระและของเหลวจากร่างกาย

งานวิจัยนี้ยังยืนยันด้วยว่า การล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ โดยเฉพาะเมื่อเชื้อจับเข้ากับอนุภาคขนาดเล็กในอากาศและในสภาพอากาศปิด