ไม่พบผลการค้นหา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening หวังลดความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสาร

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเดิมที่บริเวณ ชั้น 4 มีพื้นที่จำกัดทำให้ช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ผู้โดยสารเกิดความคับคั่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 2562 โดยได้ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และจุดตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER to DOM) บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้การไหลเวียนผู้โดยสารมีความคล่องตัวมากขึ้น

เนื่องจากผู้โดยสารกระจายไปยังบริเวณจุดตรวจค้นอาคารเทียบเครื่องบิน A และ อาคารเทียบเครื่องบิน B (Concourse A และ B) ชั้น 2 และ ชั้น 3 


S__60022806.jpg


นายกิตติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER TO DOM) ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ที่กีดขวางแนวทางเดิน ได้ทำการรื้อออกเรียบร้อยแล้วทำให้เพิ่มพื้นที่สัญจรให้กับผู้โดยสาร และได้เปลี่ยนป้ายบอกทิศทางภายใน Concourse A และ B ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปยังจุดตรวจค้นที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนเส้นทาง และยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยช่วยเหลือแนะนำเส้นทางแก่ผู้โดยสาร


S__60022808.jpg


นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นฯ ทำให้ผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นไม่เกิดการปะปนกัน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรภูมิยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมาตรการการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย