ไม่พบผลการค้นหา
บริษัทญี่ปุ่นในไทยเกินครึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เรียกร้องขอข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วจากรัฐบาล พร้อมย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจภาพรวมและเอกชน

ผลการสำรวจเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบที่ 552 บริษัทญี่ปุ่นในไทยมีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่จัดทำโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) ระหว่างวันที่ 9-13 มี.ค. 2563 พบว่า กว่าร้อยละ 48 ของบริษัททั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวน 265 รายได้รับผลกระทบในเชิงลบบ้าง ขณะที่อีกร้อยละ 32 หรือ 175 ราย ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อยอดขาย ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป

โดยผลกระทบหลักที่บริษัทญี่ปุ่นต้องเผชิญมาจากอุปสงค์ภายในประเทศไทยที่ต่ำลงถึงร้อยละ 63 และเป็นการสูญเสียโอกาสในการเจรจาธุรกิจเนื่องจากต้องยกเลิกการนัดหมายหรือการประชุมต่างๆ ทั้งยังยอมรับว่า มาตรการป้องกันการติดเชื้อเป็นอุปสรรครบกวนการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าล่าช้าจากการลดเที่ยวบินหรือความล่าช้าของเรือขนส่งสินค้าก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกัน 

สำหรับข้อเรียกหลักที่บริษัทญี่ปุ่นมีต่อรัฐบาลไทย ทุกอุตสาหกรรมกล่าเป็นเสียงเดียวกัน กว่าร้อยละ 73 ของการตอบแบบสอบถามนี้ระบุว่าต้องการใหรัฐบาลออกมาให้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและประกาศมาตรการรืบมือที่ควรกระทำอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังต้องการให้เกิดการกระจายสินค้าที่จำเป็นอย่างทั่วถึง เช่น หน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเชิงเศรษฐกิจมหภาคที่จะเข้ามาพยุงเศรษฐกิจภาพรวม เช่น การเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินและภาษีกับบริษัทเอกชน