ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานสลากฯ เคาะเพิ่ม 'สลากดิจิทัล' งวด 1 ก.ย. เป็น 10.5 ล้านใบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้พิจารณาเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัล งวดหน้า (1 ก.ย. 65) อีก 1-1.5 ล้านใบ รวมเป็น 10.1-10.5 ล้านใบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยขณะนี้ได้มีการออกประกาศเรื่องขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสลากดิจิทัลลำดับที่ 24,501-27,500 ซึ่งมีประมาณ 3,000 คน ให้เข้ามารายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ช่วงวันที่ 5-6 ส.ค. 65 แล้ว ซึ่งจะทำสัญญาให้ได้รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวด และมีอายุสัญญา 1 ปี หากรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ปริมาณสลากใบละ 80 บาท มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน หลังจากสลากดิจิทัลยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง และขายหมดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยการจำหน่ายงวด 16 ส.ค. ล่าสุดสามารถขายในวันแรกได้ถึง 7.4 ล้านใบ จากทั้งหมด 9.1 ล้านใบ

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสลากดิจิทัลจะพิจารณาเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป งวดละ 1-2 ล้านใบ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งตั้งใจว่าจะให้มีสลากดิจิทัลวางขายในระบบได้ประมาณ 7-10 วัน ส่วนการจะเพิ่มสลากดิจิทัลให้ถึง 20 ล้านใบภายในสิ้นปีนี้หรือไม่นั้น

สำนักงานสลากฯจะนำผลตอบรับด้านต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบด้าน ทั้งฝั่งคนซื้อและคนขาย เพื่อให้มีปริมาณสลากที่เพียงพอเหมาะสม ขณะเดียวกัน ให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมได้มีเวลาปรับตัว เพื่อรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลให้อยู่ร่วมกันได้