ไม่พบผลการค้นหา
'ชวลิต' ส.ส.นครพนม พท. เตรียมเสนอตั้ง กมธ.ผลักดันเกษตรอินทรีย์ คาดจะได้รับการพิจารณาต้นปี 2563 พร้อมทั้งติดตามการแบน 3 สารพิษทางการเกษตร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากสภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 423 : 0 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 ให้แบน 3 สารพิษ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกลับมีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 สวนทางกับมติของสภาผู้แทนราษฎร โดยมติดังกล่าวยังเป็นที่กังขาว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะมีกรรมการจากหลายหน่วยงานทักท้วงนั้นในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เพราะการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นเอกฉันท์ดังกล่าว นับเป็นกรณีผิดปกติของการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งการไม่รับฟังข้อทักท้วงของผู้ตรวจการแผ่นดิน แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม ยิ่งสำทับความผิดปกติให้ทวีคูณยิ่งขึ้น

นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนและเพื่อน ส.ส.หลายพรรคการเมืองได้ร่วมยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและการขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน คาดว่าจะได้รับการพิจารณาในต้นปี 2563

ทั้งนี้ นายชวลิต เพิ่มเติมว่า เท่าที่ติดตามและประเมินข่าว ประชาชนกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และบุตรหลาน อย่างยิ่ง การยื่นญัตติด่วนดังกล่าวถือเป็นการต่อยอด ติดตามมติของสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะการแบน 3 สารพิษให้เห็นผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งจะได้ร่วมผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรบ้านเราไปสู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ขอให้พี่น้องประชาชนผู้รักสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง ส่วนตนและคณะเพื่อน ส.ส.ตั้งใจจะทุ่มเททำงานเรื่องนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ทางด้านจิตใจแก่ประชาชน ว่ายังมี ส.ส. ทั้งสภาฯ ใส่ใจสุขภาพอนามัยประชาชน โดยจะร่วมมือทำงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ท้อถอยกับงานที่มีปัญหา อุปสรรค แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: