ไม่พบผลการค้นหา
สภาผู้แทนราษฎร ประกาศรางวัลวรรณกรรม พานแว่นฟ้าปี 62 มอบรางวัลชนะเลิศให้เรื่องสั้น 'โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง' ส่วนรางวัลชนะเลิศบทกวี 'นัยมือ'

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน ประกาศผลรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าปี 2562 ทั้งเรื่องสั้นและบทกวี ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดและเปิดรับผลงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ผ่านคณะอนุกรรมการคัดเลือก ก่อนเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นผู้ตัดสิน โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 914 ผลงานเป็นเรื่องสั้น 364 ผลงานและบทกวีอีก 550 ผลงาน

โดยนางกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ เรื่องสั้น "โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง" ของนายศุภมิตร นามศิริ ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลๆ ละ 40,000 บาท ได้แก่เรื่องสั้น"ซอยตัน" ของนางสาวปาริชาติ คุ้มรักษา กับเรื่องสั้น "ปลากัดลายธงชาติ" ของนายอุเทน พรหมแดง และมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาท 

ส่วน รางวัลชนะเลิศประเภทบทกวี คือ บทกวีชื่อ "นัยมือ" ของนายองอาจ สิงห์สุวรรณ ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศบทกวี 2 รางวัลได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาท ได้แก่ บทกวีชื่อ "คนถางทาง" ของนางสาวปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ กับกวีชื่อ "ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง" ของ นายธารา ศรีอนุรักษ์ หรือนามปากกา "ธาร ธรรมโฆษณ์" โดยมีรางวัล ชมเชยประเภทบทกวี 10 รางวัล ได้เกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท