ไม่พบผลการค้นหา
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 10 พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไป รับสถานการณ์โควิด-19 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะที่มั่นใจปลอดเชื้อโรค ไปห้างสรรพสินค้าเท่าที่จำเป็น ตื่นเช้ากว่าเดิมเมื่อต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางเมื่อจำเป็น

สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "10 พฤติกรรม New Normal" ของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อันดับ 1 การท่องเที่ยว ร้อยละ 71.05 เลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค การเลือกพาหนะเดินทาง ฯลฯ         

อันดับ 2 ชอปปิง เดินห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 61.18 ต้องระมัดระวังตัว ไปเมื่อจำเป็น ลดจำนวนครั้งที่ไป มีสิ่งป้องกัน พกเจลล้างมือ ฯลฯ         

อันดับ 3 การเดินทาง ร้อยละ 59.68 ป้องกันตัวเองเมื่อใช้รถสาธารณะ ตื่นเช้ากว่าเดิม พกเจลแอลกอฮอล์ เดินทางเมื่อจำเป็น ฯลฯ         

อันดับ 4 ปาร์ตี้ สังสรรค์ ร้อยละ 59.40 ลดการปาร์ตี้ สังสรรค์ ไปเฉพาะเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังตัวมากขึ้น ฯลฯ         

อันดับ 5 การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 56.39 ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัด สุ่มเสี่ยง ฯลฯ         

อันดับ 6 การซื้อของกินของใช้ ร้อยละ 47.27 เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย เลือกของที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพง ฯลฯ         

อันดับ 7 การทำบุญ บริจาค ร้อยละ 46.43 เลือกสถานที่ที่สะอาด ไม่แออัด ไปในวาระสำคัญหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น ใช้วิธีการโอนเงิน ฯลฯ         

อันดับ 8 การดูแลสุขภาพตัวเอง ร้อยละ 45.39 เอาใจใส่สุขภาพ ออกกำลังกาย กินอาหารเสริม วิตามิน ปรึกษาแพทย์ ฯลฯ         

อันดับ 9 การเลือกอาหารการกิน ร้อยละ 45.11 เลือกอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ภาชนะปิดมิดชิด ทำทานเอง ฯลฯ          

อันดับ 10 การประกอบอาชีพ/การหารายได้ ร้อยละ 42.39 สู้งาน ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน เน้นความปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ฯลฯ

ทั้งนี้ การสำรวจเรื่อง "New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์โควิด-19" ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,064 คน เป็นการสำรวจทางออนไลน์ ประกอบกับการโทรศัพท์สอบถามเหตุผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2563