ไม่พบผลการค้นหา
รัฐสวัสดิการโปร่ง เปิดช่องรัฐราชการเป็นใหญ่ ซ่อนสิทธิไว้ตามค่าส่วนต่าง ส่วนประชาชนลุ้นพลังเสียงจะส่งไปถึงผู้มีอำนาจ สั่งยับยั้งการแก้กฎหมายบัตรทองหรือไม่

อธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง ให้ความเห็นในรายการใบตองแห้ง Onair ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 'เรื่องรัฐสวัสดิการ VS รัฐราชการเป็นใหญ่' เนื่องในวันที่ 12 ธันวาคมเป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล โดยประเทศไทยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพมากว่า 16 ปี และได้รับการยกย่องจาก UN ในการจัดกองทุนที่ดีเพื่อประชาชน

โดยใบตองแห้ง ได้เปรียบเทียบหลักประกันสุขภาพคือรัฐสวัสดิการ ที่ริเริ่มโครงการมาเมื่อปี 2545 แม้ว่าจะมีเสียงโจมตีว่าเป็นนโยบายประชานิยม ของรัฐบาลดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่แนวคิดดังกล่าวเป็นข้อเสนอมาจากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงกลุ่มแพทย์ชนบท

ขณะเดียวกันภายหลังรัฐประหารปี 2549 มีการปรับโครงสร้างระบบให้เข้มแข็งขึ้น แต่ในยุคปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการแก้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อหลักประกันสุขภาพ และมีเสียงสะท้อนมาจากฝั่งภาคประชาชนขอให้ยุติการแก้กฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะรื้อระบบให้กลับสู่ยุครัฐราชการเป็นใหญ่

อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยมีระบบที่เป็นรัฐสวัสดิการ เช่นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการเรียนฟรี ซึ่งใบตองแห้งมองว่าภาพรวมปัญหาของรัฐสวัสดิการคือแนวคิดของรัฐราชการที่มีสิทธิก่อนประชาชน ซึ่งสิ่งที่ควรยึดปฏิบัติในระบบหลักประกันสุขภาพคือการให้บริการตามมาตรฐานเดียวกัน