ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ ขอความร่วมมือเอกชนผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ ลดการเผาร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เล็งเชิญทุกฝ่ายหารือวางมาตรการระยะยาว ตกใจข้อมูล สุพรรณบุรี-ลพบุรี อ้อยเผาก่อนตัดส่งโรงงาน เกือบ 2 ล้านตัน

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง โพสต์ X  ขอความร่วมมือเอกชนผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ช่วยลดการเผา เพื่อร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า ผมได้รับรายงาน ว่า จ.สุพรรณบุรี และลพบุรี มีอ้อยที่เผาก่อนตัดส่งโรงงาน เกือบ 2 ล้านตัน เห็นตัวเลขแล้วตกใจครับ

แม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการออกมาตรการต่างๆ ไป จนทำให้เราเห็นตัวเลขการเผาหลังการเก็บเกี่ยวของทั้ง 2 จังหวัดนี้ลดลงจากปีก่อน 5-10% ก็ตาม แต่พี่น้องประชาชนยังหายใจลำบากจากผลกระทบของการเผาอยู่

เพราะมีโรงงานน้ำตาลที่รับอ้อยเข้าหีบมีอีกหลายจังหวัด ถ้าคิดตัวเลขกลม ๆ อ้อย มีผลผลิต 10 ตัน/ไร่ 2 จังหวัด มีอ้อยที่เผาเข้าโรงงาน 2 ล้านตัน เท่ากับทั้ง 2 จังหวัด มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย เผาอ้อยก่อนตัดถึง 200,000 ไร่ แต่จากรายงานการเผาอ้อยภาพรวมของทั้งประเทศก็ลดลงประมาณ 5% จากปีที่แล้ว โดยปีนี้อยู่ที่ 28% 

นี่คือปัญหา PM 2.5 ที่รัฐบาลต้องรีบปรับแนวทางแก้ไข เพราะค่าฝุ่นใน กทม. และ จ.ใกล้เคียงที่หนักในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการเผาของเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย ดังนั้น ในช่วงที่โรงงานน้ำตาลใกล้ปิดหีบนี้ ต้องมีการรณณรงค์ทำความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ตัดอ้อยให้งดการเผา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการรณรงค์ และเพิ่มมาตรการจูงใจ ให้สามารถลดการเผาลงให้มากกว่านี้

สำคัญที่สุดผมอยากขอความร่วมมือกับเอกชน โดยเฉพาะผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ให้สนับสนุนเกษตรกรลดการเผาด้วย ส่วนมาตรการระยะยาว ผมจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยต่อ เพราะยังมีโรงงานน้ำตาล และไร่อ้อยในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศที่ต้องปรับแนวทางร่วมกันครับ