ไม่พบผลการค้นหา
​โฆษกรัฐบาล เผย 'นายกฯ' ปลื้ม มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร ม.ค. - ส.ค. 64 ขยายตัว 11.58% พร้อมผลักดันเจรจาประเทศคู่ค้า ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรไทยไปตลาดโลก

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.58 ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี 2564 ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญของประเทศไทยที่มีมูลค่าการส่งออกปรับตัวสูงขึ้น อาทิ

  • ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 103,958 ล้านบาท  
  • มังคุดและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 16,705 ล้านบาท
  • ยางแท่ง มูลค่าการส่งออก 54,752 ล้านบาท
  • น้ำยางข้น มูลค่าการส่งออก 32,172 ล้านบาท
  • ยางแผ่นรมควัน มูลค่าการส่งออก 22,729 ล้านบาท
  • มันเส้น มูลค่าการส่งออก 28,696 ล้านบาท
  • แป้งมันสำปะหลัง มูลค่าการส่งออก 33,259 ล้านบาท

ซึ่งภาพรวมมีการขยายตัวได้ดี รวมถึงการมีตลาดส่งออกหลักที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเจรจาขยายช่องทางการค้าเพิ่มเติมผ่านการเจรจาการค้าเสรี อาทิ FTA อาเซียน-จีน รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ตะวันออกกลาง เป็นต้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ทุเรียน มังคุด ข้าวโพด และยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในการส่งออกไปต่างประเทศและยังคงรายได้หลักในการส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องเกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายประกันรายได้เกษตรกร เกษตร BCG การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน และการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกได้