ไม่พบผลการค้นหา
'จุลพันธ์' ยัน 'ดิจิทัลวอลเล็ต' พร้อมปลายปี รอแถลงชัด 10 เม.ย. วอนลดการคาดเดา

วันที่ 3 เม.ย. ที่อาคารรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) ในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ ม.152

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลอยู่นั้น อยู่ในช่วง Work in Process หรือกำลังดำเนินการเดินหน้าแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จะตัดเกรดกันตั้งแต่เด็กเข้าสอบวันที่สองที่สามก็ไม่ได้ ต้องรอให้จบภาคการศึกษาของรัฐบาลเสียก่อน แต่การตรวจสอบการเป็นระยะเช่นนี้ พวกเรายินดีและเป็นประโยชน์ 

ในเรื่องภาคการเกษตร จุลพันธ์ ชี้แจงว่า กลไกการทำงานรัฐบาลประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ที่ราคาสูงขึ้นมากเกือบแตะ 100 บาท แต่ต้องเรียนว่า กรณีที่ท่านอภิปรายว่า สิ่งที่ท่าน ธรรมนัสอภิปรายว่ามีการตรวจสอบเรื่องยางเถื่อน และมีการชี้นิ้วมาที่นายกรัฐมนตรี ผมต้องขอชี้แจงว่า ไม่ใช่ครับ เป็นความร่วมมือกัน โดยท่าน ธรรมนัส พรหมเผ่า ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องนี้ และทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็นหัวใจสำคัญที่นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ 

ส่วนในเรื่อง Tourism Hub นั้น จุลพันธ์ กล่าวว่า การแถลงของรัฐบาลเมื่อวาน มีการประกาศตัวเป็น Tourism Hub ของประเทศไทย มีการจัดงานโดยสมบูรณ์และมีเนื้อหาสาระ กลไก ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าภาคการท่องเที่ยว ที่ตั้งเป้าไว้สูง ในการเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

ในประเด็นเรื่องของ การเจรจาเขตการค้าเสรี FTA นั้น จุลพันธ์ ยืนยันการเดินหน้าเจรจา FTA ทั้งกับ EU และหลายๆ ประเทศทั่วโลก และกำลังเดินหน้าเจรจาเรื่องเขตการค้ากับศรีลังกา ส่วนผลกระทบทางลบ รัฐบาลไม่ได้ละเลย และติดตามในข้อห่วงใยที่ว่า ในขณะที่ประเทศใหญ่ ที่อาจจะมีผลกระทบกับภาคธุรกิจไทยนั้น ผมขอเรียนว่า ภาครัฐได้หากลไกป้องกัน โดยเฉพาะการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย ซึ่งวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยน จากการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วน เป็นการนำเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ามาสู่ประเทศไทย มีการเติมงบประมาณเข้าสู่กองทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เหล่านี้เป็นกลไกที่จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย เช่น รถอีวี เซมิคอนดักเตอร์ ที่นายกฯ ไปเดินทางไปต่างประเทศและมีความสำเร็จในระดับต้น ยังต้องติดตามกันต่อไปเพื่อให้การลงทุนมาสู่ประเทศไทย ส่วนการลงทุนในดิจิทัลวอลเล็ตนั้น จุลพันธ์ กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูแห่งประเทศไทยไปสู่ตลาดใหม่ๆ 

“จากที่ท่านอภิปรายว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง จริงครับ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งเรื่องจำนวนคนที่เข้าสู้โครงการและกลไกรายละเอียดปลีกย่อยและแหล่งเงิน การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่พวกผมอยากเปลี่ยน แต่เราต้องเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และข้อแนะนำเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อให้กลไกสามารถเดินหน้า แต่เราไม่ได้เปลี่ยน 5-6 ครั้ง สิ่งที่ท่านเขียนมาในรายงานที่นำเสนอต่อสภา บางอย่างท่านผู้อภิปรายเองก็คาดเดา และมีการออกไปสู่สื่อสารมวลชน แต่ไมได้ออกมาจากคณะกรรมการ นายกฯ หรือผม ก็ทำให้สับสนบ้าง” 

“วันนี้ อยากให้ลดเรื่องการคาดเดาลง เพราะอีกไม่กี่วัน 10 เมษายน เราก็ต้องมานั่งแถลงกันให้ชัดเจน ผมยังพูดวันนี้ไม่ได้ เพราะกลไกทางกฎหมายจำเป็นต้องผ่านความเป็นชอบของคณะกรรมการฯ ผมมาพูดวันนี้ เท่ากับว่าผมมาชี้นำและทำไม่ถูกขั้นตอน”

จุลพันธ์ ย้ำว่า รอวันที่ 10 เมษายน 67 ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต และหลังจากนั้น ผมเชื่อมั่นว่าด้วยกลไกที่จะออกมาจะสามารถรองรับเรื่องของกลไกการเดินหน้าตามกรอบของกฎหมาย และยืนยันว่า ในปีนี้ กลไกทั้งหมดจะพร้อมเติมเงินให้กับประชาชนในไตรมาสสุดท้ายของปี