ไม่พบผลการค้นหา
'คลองแสนแสบ' 80,000 ล้าน ขายฝัน 10 ปี เปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดี ?

ย้อนไปปี 2558 หลัง คสช.ทำรัฐประหารมาไม่นาน กระทรงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในการทำให้ "คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี ตามดำริของ คสช." 

ครม.ได้อนุมัติแผนงานไปเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 วงเงินรวม 6,989 ล้านบาท 

แต่คลองแสนแสบก็ยังคงเป็น "คลองแสนแสบ" อย่างที่เห็น 

คลองแสนแสบ.jpg

ต่อมา ปี 2560 คสช.ได้ยกระดับ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่ตั้งขึ้นสมัยรัฐบาลรัฐประหารรุ่นพี่ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งดูแลนโยบายน้ำทั่วประเทศ โดยให้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คนที่นั่งหัวโต๊ะก็คือ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปี 2560 เช่นกัน แผนทำคลองแสนแสบให้ใส จาก 2 ปี ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทำเป็นระยะ 2 ปี 5 ปี 20 ปี ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบแน่ชัด แน่นอนว่า งบประมาณก็เพิ่มเขึ้นด้วยและให้มีเอกชนมาร่วมลงทุนด้วยในบางส่วน วงเงินรวมทั้งหมดขยับเป็น 49,835 ล้านบาท ครม.อนุมัติบางส่วนและให้นำไปพิจารณาในรายละเอียดบางส่วน 

ปรากฏว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ ประชุมและได้ผลสรุปรวมออกมาว่า  

มีนาคม 2564 ทำ 84 โครงการ งบรวม 79,955.46 ล้าน ถัดมาไม่กี่เดือน ประชุมกันใหม่กันยายน 2564 งบขยับเป็น 82,565 ล้าน (ดำเนินโครงการตั้งแต่ 2564-2574) และครม.ก็อนุมัติตามนั้นเมื่อเดือนธันวาคม 2564

งบ 82,563 ล้านบาทนี้ แบ่งเป็น 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 67,205.37 ล้านบาท (81.40%)

เงินงบประมาณของ กทม. 2,890.50 ล้านบาท (3.50%)

เงินจากเอกชนร่วมลงทุน 12,468.00 ล้านบาท (15.10%)

งบประมาณจะใช้ไปกับเรื่องหลักคือ จัดการปัญหามลพิษ, ปรับปรุงทัศนียภาพ, บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลอง, เสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ

ส่วนที่จะใช้เงินมาที่สุดก็คือการสร้างโครงบำบัดน้ำเสีย 10 โครงการ วงเงิน 65,000 ล้าน 

คลองแสนแสบ.jpg

ทั้งนี้ คลองแสนแสบถูกขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2380 มีความยาวตลอดสาย ประมาณ 74 กิโลมตร เริ่มจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศตะวันออกจนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก และเชื่อมกับคลองบางขนาก ซึ่งไหลไปลงแม่น้ำบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส่วนที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและรับผิดชอบโดยกรมชลประทาน มีความยาวประมาณ 26.5 กิโลมตร ส่วนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบโดยสำนักการระบายน้ำ มีความยาวประมาณ 47.5 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 20 - 30 เมตร 

คลองแสนแสบ.jpg

ปัจจุบัน คลองแสนแสบและคลองสาขามีปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเกิดจาก (1) กิจกรรมครัวเรือนหรือชุมชนที่มีบริเวณติดคลองแสนแสบและคลองสาขา 70% ของน้ำเสียทั้งหมด (2) โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ 29% (3) การเดินเรือและการสะสมของตะกอนท้องคลอง 1%

ภาพและวิดิโอ : สุภาพร ธรรมประโคน