ไม่พบผลการค้นหา
ประชาชน-แท็กซี่รายย่อย! แห่ให้กำลังใจนายกฯผ่านร่าง กม.อนุญาตวิ่งรถผ่านแอปฯ ชี้ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนประชาชนผู้สนับสนุนแอปเรียกรถ และตัวแทนเครือข่ายผู้ขับขี่แท็กซี่ ชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่พัฒนา นำโดย นายจิรภัทร โสภาลัย เดินทางมาขอบคุณและให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

จากนั้น เวลา 10.00 น. ได้ยื่นหนังสือขอบคุณถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.....ตามที่ กรมการชนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา


หวังให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

จิรภัทร กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ เชื่อว่า ร่างกฎกระทรวงฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง โดยการรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการให้บริการและส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าว สามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐยังให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญเสียประโยชน์ โดยหวังว่ากฎกระทวงฯ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง จะสามารถประกาศใช้ได้ในโอกาสแรกต่อไป

"ส่วนตัวไม่กังวลใจว่าการนำรถบ้านมาวิ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะจะทำให้รถแท็กซี่ทั่วไปอยู่ไม่ได้ เนื่องจากรถแท็กซี่สามารถจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกวิ่งรถผ่านแอปฯ คู่ขนานไปกับวิ่งรับส่งโดยสารตามรายทาง ซึ่งรถบ้านที่เปลี่ยนมาเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปไม่ได้สามารถทำได้ เพราะกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจน" จิรภัทร กล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้าของรถส่วนบุคคลสามารถนำรถมาวิ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ได้ แต่จะนำไปต้องขึ้นทะเบียน เปลี่ยนสถานะเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะ อีกทั้งผู้ขับขี่จะต้องสอบใบขับขี่สาธารณะ ไม่ต่างจากรถแท็กซี่ทั่วไป นอกจากนี้ การเรียกเก็บค่าโดยสาร รถแท็กขี่ที่เข้าร่วมวิ่งรถผ่านแอปฯ สามารถจะเก็บเงินผ่านแอปฯ ได้เช่นกัน ขณะที่ ผู้โดยสารจะไม่ถูกปฏิเสธ เรียกใช้บริการได้ง่าย รู้ค่าโดยสารส่วงหน้าก่อนจะตัดสินใจใช้บริการ

ด้านตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการที่สนับสนุนการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถ กล่าวว่า ที่เรามาในวันนี้เป็นเพราะ เห็นความดีและความชอบที่ทางรัฐบาลยังเห็นความสำคัญให้ประชาชนอยากจะใช้แอพฯ ที่ถูกกฎหมาย ที่จะทำให้ผู้โดยสารได้รับการแจ้งราคาก่อนถึงเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถให้คะแนนการให้บริการของคนขับ และมีการติดตามเส้นทางให้ญาติหรือคนรู้จักทราบเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารและยังมีการป้องกันการพูดจาลวนลามผู้โดยสารทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น