ไม่พบผลการค้นหา
นำร่องใช้ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในชุมชนกว่า 5 หมื่นราย พบมีความแม่นยำสูง ผลผิดพลาดไม่เกิน 3% ขยายใช้ในคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ เตรียมขยายให้ประชาชนตรวจเองในกลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ย้ำควรตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เมื่อผลเป็นบวกต้องแจ้ง 1330 เข้าระบบรักษา

22 ก.ค.2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวกรณีการจัดหาและการใช้ชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit

นพ.จเด็จกล่าวว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช.และ กทม. ได้นำร่องใช้ชุดตรวจในชุมชนกว่า 5 หมื่นราย พบผลบวกประมาณ 10% เมื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับการตรวจมาตรฐานด้วยวิธี RT-PCR ความผิดพลาดไม่เกิน 3% ถือว่าได้ผลดี ดังนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จึงมีมติขยายเพิ่มชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงบางส่วนใช้ตรวจเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหา และกรมควบคุมโรคกำลังวางแผนกระจายชุดตรวจให้ประชาชน

นพ.จเด็จกล่าวว่า การใช้ชุดตรวจดังกล่าว นอกจากการใช้ในโรงพยาบาลแล้ว ยังสามารถใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ด้วย จึงได้มีการสื่อสารไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่น 200 กว่าแห่งใน กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 69 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ ให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจดูแลประชาชนด้วย หากผลการตรวจเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะถามความสมัครใจในการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือดูแลรักษาที่ชุมชน (Community Isolation) โดยมีการส่งเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยา และมีทีมแพทย์ติดตามอาการต่อเนื่อง หากอาการแย่ลงจะนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไป

ผลบวก-ลบปลอม

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคน กลุ่มที่ควรตรวจคือ กลุ่มเสี่ยง เช่น มีญาติ คนใกล้ชิดติดโควิด หรือมีการสัมผัสใกล้ชิด และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีอาการคล้ายไข้หวัด เช่น ไอ จาม น้ำมูก ไข้ ส่วนกรณีประชาชนซื้อชุดตรวจด้วยตนเอง หากผลเป็นบวกขอให้ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 กด 15 หรือ 1668 เพื่อเข้าสู่การดูแลรักษาตามระบบ หากมีอาการรุนแรงขอให้ติดต่อสายด่วน 1669 สำหรับกรณีผลตรวจเป็นลบ อาจเป็น

ผลลบปลอม เนื่องจากอาจจะเพิ่งได้รับเชื้อ ปริมาณไวรัสยังไม่มากพอที่จะตรวจพบ จึงต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วันข้างหน้า และต้องปฏิบัติตนเสมือนมีความเสี่ยงตลอดเวลา ป้องกันตนเอง ไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่น โดยสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน

“ความแม่นยำของชุดตรวจ Antigen Test Kit ขึ้นกับ 1.เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยงแล้วมีอาการไม่ว่าผลเป็นบวกหรือลบจะมีความแม่นยำสูง 2.คุณภาพของชุดตรวจหากไม่ได้มาตรฐานโอกาสเจอผลบวกปลอมสูง จึงเน้นย้ำว่าควรซื้อผ่านร้านขายยามีเภสัชกรแนะนำ ไม่ควรซื้อทางออนไลน์ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน และ 3.การเก็บตัวอย่างและขั้นตอนการตรวจต้องถูกต้อง ซึ่งหากทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเชิงรุกปัญหานี้จะลดลง หากประชาชนใช้เอง ขอให้ศึกษา ปฏิบัติตามคำอธิบายในชุดตรวจ” นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าว

สำหรับกรณีข่าวโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเรียกรับเงินล่วงหน้าเพื่อประกันว่าจะได้เตียงรักษา หากพบกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด หากประชาชนพบเหตุการณ์นี้ให้ร้องเรียนที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426 ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบทุกราย