ไม่พบผลการค้นหา
ลักษณะเป็นการ "เคลื่อนตัวต้านลม, เคลื่อนที่อย่างกะทันหัน หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โดยไม่ทราบถึงวิธีการขับเคลื่อน"

รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2547 ได้มีการรวบรวมรายงานเกี่ยวกับวัตถุลึกลับที่บินได้มากกว่า 140 ฉบับจากบรรดานักบินทหารและแหล่งอื่นๆ แต่รัฐบาลก็ยังไม่สามารถให้คำอธิบายที่เป็นรูปธรรมได้สำหรับกรณีที่พบส่วนใหญ่ในการเผยแพร่รายงานที่เรียกว่า UFO (Unidentified Flying Object)

การประเมินเบื้องต้นของ "ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้" (unidentified aerial phenomena หรือ UAP) ได้อ้างถึงรายงาน 144 ฉบับที่มาจากแหล่งข่าวของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่ระบุได้ว่าเป็นบอลลูน และไม่ได้มีการระบุว่า UFO เหล่านั้นอาจมีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกหรือไม่

UFO - AFP
  • ภาพชายคนหนึ่งแต่งตัวเลียนแบบมนุษย์ต่างดาวและขับขี่รถประดิษฐ์รูปร่างคล้าย UFO ณ ประเทศโคลัมเบีย

"ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้ UAP ส่วนใหญ่ที่พบเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้" สำนักงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (ODNI) ระบุในรายงาน UFO จำนวน 9 หน้า

คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงกลาโหมได้ทำการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับรายงานของปรากฏการณ์ที่สมาชิกในกองทัพสังเกตเห็นโดยตรงซึ่งรวมถึงกองทัพเรือ และที่รวบรวมจากระบบต่างๆ ที่เชื่อถือได้

ใน 18 เหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในรายงาน 21 ฉบับนั้น ผู้สังเกตการณ์ได้รายงานถึง "รูปแบบการเคลื่อนไหวของ UAP หรือลักษณะการบินที่ผิดปกติ" ODNI ระบุบาง UAP ดูเหมือนจะเป็นการ "เคลื่อนตัวต้านลม, เคลื่อนที่อย่างกะทันหัน หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โดยไม่ทราบถึงวิธีการขับเคลื่อน"

ODNI เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์ หรือความเข้าใจผิดของผู้สังเกตเห็นปรากฎการณ์ดังกล่าวซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป

อ้างอิง; BBC, Reuters, NYT