ไม่พบผลการค้นหา
"พรรคเพื่อไทย" เปิดตัวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน เป็นช่องทางช่วยเหลือ ติดตามความคืบหน้า ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาให้ประชาชน

พรรคเพื่อไทยเปิดตัวคณะทำงาน "ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคเพื่อไทย" ประกอบด้วย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะรับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคเพื่อไทย นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ที่ปรึกษาประธานคณะทำงาน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะทำงาน นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ที่ปรึกษาคณะทำงาน รวมถึง คณะทำงานอีก 13 คน 

โดยศูนย์ดังกล่าว จะทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ จากประชาชน โดยวาระการประชุมนั้น จะดำเนินการประชุมสัปดาห์ละครั้ง เพื่อปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใหญ่ๆ อาทิ ปัญหาปากท้องของประชาชน เรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ หรือเรื่องของการถูกกดขี่ จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ การรับเรื่องร้องเรียนก็จะมีการพิจารณาอย่างละเอียด ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนมา นอกจากนี้การรับเรื่องร้องเรียน ก็จะส่งรายละเอียดไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตรง เพื่อให้ดำเนินการสอบถามความคืบหน้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามา และหากเมื่อเวลาล่วงเลยแล้วยังไม่มีการดำเนินการ ก็จะประสานไปยังวิปฝ่ายค้าน เพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภา เพื่อซักถามไปยังรัฐบาลต่อไป

สำหรับช่องทางในการร้องเรียน มี 3 ช่องทาง คือ การสแกนคิวอาร์โค้ด ที่แสดงให้เห็นในเว็บไซต์พรรคเพื่อไทย เพื่อบอกรายละเอียดการร้องเรียน การส่งจดหมายมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ เดินทางมายังพรรคเพื่อไทย พร้อมเอกสารการร้องเรียนได้เช่นกัน 

นางลดาวัลลิ์ ในฐานะประธานคณะรับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคเพื่อไทย บอกเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ก็มีประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาบ้างแล้ว และก็ได้เสนอไปยังผู้ดูแลเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นกัน อาทิ เรื่องการให้ชะลอรถไฟ 3 สนามบิน เรื่องข้าราชการเลื่อมล้ำ เรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน เรื่องของโครงการรัฐที่ไปทับที่ดินทำกินของประชาชน