ไม่พบผลการค้นหา
'อังคาร จันทาทิพย์' คว้าดับเบิ้ลซีไรต์ คนที่ 4 หลังคณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562 ประกาศผลผ่านออนไลน์ กวีนิพนธ์ เรื่อง 'ระหว่างทางกลับบ้าน' คว้ารางวัลประจำปีนี้

คณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562 ประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ ทาง เฟซบุ๊ก สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ระบุ กวีนิพนธ์ เรื่อง 'ระหว่างทางกลับบ้าน' ของ อังคาร จันทาทิพย์ คว้ารางวัลประจำปีนี้

โดยคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ.2562 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กวีนิพนธ์เรื่อง ระหว่างทางกลับบ้น ของ อังคาร จันทาทิพย์ นำเสนอมิติใหม่ของความหมายคำว่า "บ้าน"และ "การเดินทางกลับบ้น" ทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมทั้งในระดับที่เป็นปัจเจกบุคคลและในระดับสากล บ้านในเมืองและบ้านในชนบท บ้านในอดีตและบ้านในปัจจุบัน บ้านจึงมีความหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากแต่เป็นความ รักและความผูกพัน ช่วยหลอมรวมจิตวิญญาณของมนุษย์

อังคาร จันทาทิพยั ยังใช้ภาพลักษณ์ของบ้านเพื่อวิพากษ์ปัญหาสังคม การเมือง สงคราม ความขัดแย้ง และความเชื่อ ด้วยน้ำเสียงที่สุขุม ลุ่มลึก จรรโลงใจและจรรโลงสังคมทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของบ้านและความสัมพันธ์ของคนในบ้าน ทั้งยังผสานกวีนิพนธ์กับศิลปะเพื่อเปิดมิติคุณค่าของชีวิตที่ถูกมองข้าม

กวีใช้ท่วงทำนองกลอนสุภาพ ที่มีถ้อยคำ ลีลาและจังหวะเฉพาะตนอย่างกลมกลืนกับภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นสีสันท้องถิ่น สร้างจินตภาพที่สื่อผัสสารมณ์และเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตีความหมาย กระตุ้นให้ครุ่นคิด และทบทวนความหมายคำว่า "บ้านของคนเอง"

อังคาร จันทาทิพย์

อังคาร จันทาทิพย์ เปิดเผยว่าผลงานเล่มนี้ สร้างสรรค์เมื่อ 3 ปีที่แล้ว นำเสนอความคิดเรื่องบ้านในหลากหลายมิติ ทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแรงงานอพยพข้ามชาติ บ้านของชาวโรฮิงญา บ้านของผู้ลี้ภัยสงคราม บ้านจึงมีความหมายมากกว่าสถานที่เกิดและที่พำนักอาศัย แต่บ้านเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความรัก ความผูกพันและความสุขของสมาชิกในครอบครัว ทุกชีวิตล้วนโหยหาและปรารถนาที่จะกลับบ้าน

โดยเลือกใช้กลอนสุภาพในการนำเสนอ เพราะมองว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าฉันทลักษณ์ประเภทอื่น

อังคาร จันทาทิพย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2517 ที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เริ่มเขียนบทกวีมาตั้งแต่เรียนมัธยม จบปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีผลงานโดดเด่นต่อเนื่อง มีผลงานกวีนิพนธ์หลายเล่ม ได้แก่ คนรักของความเศร้า, วิมานลงแดง (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2545), ที่ที่เรายืนอยู่ (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2550), หนทางและที่พักพิง (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2553) และผลงานล่าสุด รวมกวีนิพนธ์ ‘หัวใจห้องที่ห้า’ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2556

นอกจากนี้ บทกวี ‘เสียงกบภูเขาที่ถนนข้าวสาร’ ได้รับรางวัลบทกวีดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554, บทกวี ‘ความตายของสันติสุข’ ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2554 และบทกวี ‘บ้านไม่มีใครอยู่’ ได้รับรางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2556 รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556 ประเภทกวีนิพนธ์ จากผลงาน “หัวใจห้องที่ห้า”

และล่าสุด รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2562 ประเภทกวีนิพนธ์ จากผลงาน ระหว่างทางกลับบ้าน' ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร mars


ภาพจาก เฟซบุ๊ก อังคาร จันทาทิพย์