ไม่พบผลการค้นหา
Programs
Divas Cafe
May 17, 2024

Divas Cafe

Divas Cafe - หรือเมืองไทยควรแล้วที่ต้องมี 'การุณยฆาต'? - Short Clip
May 17, 2024 10:41

#DivasCafe ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

การุณยฆาตเป็นหนึ่งในข้อถกเถียง และเป็นประเด็นที่ไม่คุ้นชินนักสำหรับสังคมไทย และในอีกหลากหลายประเทศเสียเท่าไร ทั้งนี้ การการุณยฆาต หรือ Euthanasia มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ประกอบด้วยคําศัพท์ 2 คํา คือ Eu แปลว่า ดี และ Thanatos ที่หมายถึง การตาย รวมความหมายกันจึงแปลว่า “การตายดี และตายสงบ”

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog