ไม่พบผลการค้นหา
Programs
Divas Cafe
Apr 19, 2024

Divas Cafe

Divas Cafe - ควันหลงสงกรานต์ “ข้าวแช่” จากตำนานสู่ตำรับชาววัง - Short Clip
Apr 19, 2024 08:38

#DivasCafe ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567

วัฒนธรรมการกิน “ข้าวสงกรานต์” หรือ “ข้าวแช่” ของชาวมอญมีมานานแล้ว เพียงแต่ไม่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยใด แต่มีข้อมูลเรื่องการเดินทางเข้าวังของข้าวแช่มาจากการที่สตรีมอญได้เข้ารับราชการฝ่ายใน และได้นำข้าวแช่ขึ้นถวายเป็นเครื่องต้นเสวย จึงเกิดการแพร่หลายไปในวงกว้างทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวแช่ตระกูลเมืองเพชรบุรีVoice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog