ไม่พบผลการค้นหา
การรถไฟฯ ยันส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินให้เอกชนเข้าพื้นที่ได้ตามแผน มั่นใจเริ่มตอกเสาเข็มช่วงแรกเดือน ต.ค. 2565

กำพล บุญชม รองวิศวกรใหญ่โครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงกรรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจทรัพย์สิน เจรจา และประเมินตามขั้นตอนการเวนคืนที่ดินที่ได้มีการประกาศ พ.ร.ฎ.เวรคืนที่ดินฯ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเวนคืนที่ดินล็อตแรกได้ในเร็วๆนี้ โดยช่วงแรก จากสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา จะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนเข้ามาดำเนินการได้ก่อนประมาณ 70-80% ของพื้นที่ทั้งหมดในช่วงเดือน ม.ค. 2564 

ส่วนในช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ขณะนี้ปัญหาและอุสรรคมีไม่มากนัก อยู่ระหว่างพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทางการดำเนินการ เนื่องจากในช่วงนี้มีแนวเส้นทางของรถไฟไทย-จีนอยู่ ซึ่งหากสรุปแนวทางด้านเทคนิคได้เร็วก็จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้เร็ว ขณะที่ช่วงสุวรรณภูมิ-พญาไท-บางซื่อ ยังคงมีปัญหาเรื่องการรื้อย้ายระบบสาธาณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีท่อก๊าซเป็นแนวทางยาว ดังนั้นเพื่อไม่ให้โครงการล่าช้าจะมีการจะมีการออกแบบให้ท่อก๊าซและแนวของรถไฟฟ้าอยู่ร่วมกันได้ เนื่องจากหากจะต้องรื้อย้ายท่อก๊าซออกจากพื้นที่เพื่อก่อสร้างจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 3 ปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่อีกจำนวนมาก เบื้องต้นได้มีการลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมดแล้ว เพียงแต่ยังไม่สรุปแนวทางการเยียวยาผู้ที่บุกรุกทั้งหมด

“ยืนยันว่า การส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ยังสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และในส่วนการการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการยังยืนยันว่าจะดำเนินการได้ในช่วงเดือน ต.ค. 2565” กำพล กล่าว