ไม่พบผลการค้นหา
แบงก์ชาติ รวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือทั้งตามมาตรฐาน-เพิ่มเติม ของสถาบันการเงินต่างๆ

นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เริ่มมีสถาบัตการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว

โดยครอบคลุมสินเชื่อบ้าน ธุรกิจเอสเอ็มอี สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง ขณะเดียวกันสถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดย ธปท. ได้รวมรวมมาตรการและช่องทางการติดต่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเพื่อให้ลูกนี้สามารถไปติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อนึ่งในส่วนของบริษัทลิสซิ่งเมื่อได้รับ ซอฟต์โลน (soft loan) จากภาครัฐแล้ว ทางบริษัทลิสซิ่ง และ ธปท.เห็นร่วมกันที่จะมีการพิจารณาช่วยเหลือลูกหนี้โดยเร็วต่อไป

ธปทธปท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง;